Opleiding sportmassage voor paarden

In onderstaande alinea's wordt de opleiding tot sportmasseur van Bartels Horse & Health Instituut beschreven. Kijk voor nog meer info op de nieuwe website van Bartels Horse & Health Instituut: www.bartelsinstituut.nl

Deze éénjarige opleiding op HBO niveau heeft tot doel mensen met een passie met paarden, op te leiden tot professionele dienstverleners, die zich niet alleen onderscheiden door hun fijne, diepgaande en effectieve massagetechnieken, maar ook door hun zeer gedegen kennis en goed klinisch inzicht. We leiden sportmasserus op die eerst het gehele paard in kaart brengen en op basis van deze zeer grondige analyse een massageplan op maat maken, een verantwoord advies opstellen en doorverwijzen en samenwerken naar en met professionals waar nodig.Door de ruime aandacht voor bewegingsanalyse, anatomie, trainingsleer en spierleer is deze opleiding ook zeer geschikt voor serieuze ruiters en instructeurs. De kennis en vaardigheden die in deze opleiding worden opgedaan zijn van grote toegevoegde waarde bij de training van paard (en ruiter) en zal deze naar een hoger niveau tillen en zo mogelijk nóg interessanter maken.

De massage opleiding voor paarden bestaat uit vier modules van elk 3 of 4  dagen. De opleiding wordt verspreid over één jaar en bestaat uit 8 clusters van twee dagen, die gegeven worden op vrijdag en zaterdag.  Het is wenselijk dat onze cursisten tussen de cursusdagen geregeld oefenen en de stof bestuderen, zodat we van die kennis en ervaring gebruik kunnen maken bij de daarop volgende cursusdagen. Na module 2 wordt een begin gemaakt met het schrijven van een professioneel verslag waarop de cursisten feedback krijgen.  Na deel 4 volgt een theorie- en een praktijkexamen. Ook het schrijven van een professioneel eindverslag over een casus vormt een examenonderdeel. De opleiding is erip gericht de cursisten dusdanig veel kennis, vaardigheiden en inzicht te geven dat ze op een veilige, verantwoorde en professionle manier deel kunnen uitmaken van het team dat een paard optimaal laat functioneren. Onze sportmasseurs kunnen zelf een massageplan op maat samenstellen, advies geven en doorverwijzen waar nodig. Samenwerking met verschillende disciplines is van groot belang en wordt ook benadrukt. De opleiding bestaat uit zowel theorie als praktijk, waarbij alle theoretische kennis, weliswaar diepgaand is, maar ook praktisch van belang en bruikbaar.  De opleiding  wordt gegeven op HBO niveau en zal vanaf september 2017 CRKBO geaccrediteerd zijn als verkorte beroepsopleiding.

Module 1 begint met exterieurleer, waarbij cursisten leren kritisch te kijken naar het exterieur van het paard. Met name de gevolgen die het exterieur kan hebben voor het functioneren van het paard worden daarbij benadrukt. Tevens besteden we aandacht aan het observeren van de houding van het paard en evenutele assymetrie en afwijkende spierontwikkeling. We maken daarnaast een begin met het goed leren palperen van een paard. Denk hierbij aan het herkennen van structuren en spieren, maar tevens aan het bepalen van spierspanning.Tevens worden in deze module de eerste massagetechnieken aangeleeerd, evenals stretching en mobiliserende oefeningen. Op theoretisch gebied komen o.a. de onderwerpen spierleer, trainingsleer en anatomie aan bod. De kennis uit deze module stelt de cursist in staat verbanden te leggen tussen exterieur en functioneren, afwijkingen in spierontwikkeling, houding en symmetrie in kaart te brengen, ontspannende massages toe te passen en bewuster en doelgerichter te trainen. 

Tijdens deel 2 gaan we dieper in op bewegingsleer. Spieren en beweging zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het correct analyseren en interpreteren van de bewegingen van het paard zijn voor een masseur dan ook van groot belang. Hier wordt dan ook uitgebreid aandacht aan besteed, zodat de masseur leert kritisch naar het bewegingspatroon van een paard te kijken en kreupelheden, onregelmatigheden en afwijkingen leert herkennen. Voor ons  is dit één van de belangrijkste onderdelen van de opleiding. Deze vaardigheden zorgen ervoor dat onze masseurs zich weten te onderscheiden en de juiste keuzes maken bij het massageplan en het advies. Behalve het monsteren aan de hand en aan de longe zonder hulpteugel, bekijken we nog meer. We bekijken hoe een paard beïnvloed wordt door longeerwerk, rijden, de ruiter en het zadel. Een professionele zadelpasser geeft een demonstratie over de pasvorm van zadels. We besteden in dit deel wederom aandacht aan de massagetechnieken en de reacties van het paard. We brengen tijdens deze module ook één dagdeel een bezoek aan een manege waar we de cursisten de verantwoordelijkheid geven een manegepaard of -pony echt goed in kaart te brengen, goed te masseren en de eigenaar te voorzien van passend advies. Dit wordt als erg leerzaam ervaren en maakt van een masseur in spé een echte hulpverlener die durft te handelen. Qua theorie gaan we verder in op de antomie van het skelet en de gewrichten, orthopedie, kreupelheden en de bewegingsmogelijkheiden van de verschillende gewrichten, waaronder ook de wervelkolom.
Daarnaast wordt er een opdracht meegegeven die thuis uitgewerkt moet worden. Hierbij gaat het om een casus, waarmee je aan de slag gaat en waar je schriftelijk en mondeling verslag van uitbrengt. Als voorbereiding hierop wordt op dag 3 een begin gemaakt met het vraaggesprek en het onderzoek. In totaal bestaat deze module uit 4 dagen.

Deel drie staat naast een opfrissing en uitbreiding van de theorie en de massagetechnieken in het teken van professionele dienstverlening. Je leert hoe je een anamnese of vraaggesprek voert, hoe je een paard analyseert, hoe je een massageplan opstelt en uitvoert en hoe je de eigenaar of ruiter kan adviseren. Daarnaast komen de samenwerking en doorverwijzing naar (para)veterinairen aan bod. Uiteraard worden de massagetechnieken herhaald en verfijnd en wordt van de cursisten verwacht dat ze in deze fase van de opleiding hun keuzes kunnen onderbouwen.Op theoretisch gebied gaan we in op beschadiging en herstel, behandelmogelijkheden (veterinair) de rol en achtergronden van diverse dienstverleners en de anatomie van een aantal spieren die eerder nog niet aan bod waren gekomen.  Het verslag krijgen de cursisten in deze periode terug, voorzien van feedback. Tijdens deze module bestaat de mogelijkheid om geregeld te praten over professionele verslaglegging.

In deel 4 wordt alle geleerde kennis samengevoegd en worden de cursisten voorbereid op het examen. Deze module bestaat niet uit nieuwe stof, maar is doorgaans de module waarin alle puzzelstukjes op zijn plaats vallen. De cursisten voeren alle onderdelen van de analyse uit (anamnese,inspectie, palpatie, bewegingsanalyse op harde en zachte bodem, tweede palpatie en aanvullende tests en formuleren op basis daarvan een massageplan op maat, traiings- en/of mangementsadvies en verwijzen door waar nodig. Het klinisch redeneren wordt in deze fase van groot belang, terwijl theoretische kennis, anatomische kennis en technische vaardigheden onmisbisbaar zijn. De cursisten zullen onder begeleiding met een aantal echte casussen aan de slag gaan en leren op deze wijze onder deskundige begeleiding alle kennis en vaardigheden toe te passen op paarden en eigenaren, zoals zij deze in de praktijk ook tegen zullen gaan komen.

Het geheel wordt afgesloten met een verslag, waar je in deel 2 al aan bent begonnen, en met een praktijk- en theorie-examen. Na ieder deel ontvang je een certificaat .Na het slagen voor het examen na afloop van deel 4 volgt het diploma sportmasseur.
Na het behalen van dit diploma word je op onze websites in ons kwaliteitsregister geplaatst (www.paardenmassagenederland) waar enkel de bij ons opgeleide sportmasseurs worden geplaatst. Om de kwaliteit van deze sportmasseurs te handhaven organiseren wij een jaarlijkse nascholing, die je verplicht bent te volgen als je in dit kwaliteitsregister vermeld wilt blijven. Op deze manier blijft je diploma van waarde en waarborgen we de kwaliteit van onze sportmasseurs. Het is uiteraard wel zo dat ook zonder nascholing het diploma geldig blijft! Een vermelding in het kwaliteitsregister is echter voorbehouden aan degenen die hun kennis en vaardigheden jaarlijks opfrissen en uitbreiden.

Verplichte literatuur:
ABC of the horse, Pauli Grönberg
Hoe beweegt uw paard, Gillian Higgins
Anatomie van het sportpaard, Gillian Higgins.

Overige praktische informatie:

De opleiding bestaat uit 15 opleidingsdagen en 1 extra dag waarin cursisten individueel een aantal uren begeleiding krijgen. De 16 dagen worden verdeeld over 8 clussters van twee dagen.  Bijkomende voordeel hiervan is dat dit het mogelijk maakt voor cursisten die ver moeten reizen om te overnachten in de buurt en zo het aantal keer dat heen en weer moet worden gereist te beperken.  Er zijn diverse hotels en B&B in de directe omgeving.

Na het volgen van alle 4 de modules heeft een cursist het recht om deel te nemen aan het examen, dat bestaat uit een tweedelig theorie examen, een praktijkexamen en een verslag. De kosten daarvoor worden apart berekend.

De opleiding is CRKBO geaccrediteerd, waarmee het een erkende verkorte beroepsopleiding is.

De cursusdagen worden veelal gepland op vrijdag en zaterdag.

Een cursusdag begint met de ontvangst tussen 9.30-10u en eindigt om 17u. Een luxe lunch en overige versnaperingen en drinken zijn inbegrepen.

Het meebrengen van een eigen paard behoort tot de mogelijkheden en kan per cursusdag overlegd worden.

INSCHRIJVEN; ben je geinteresseerd in de opleiding, neem dan contact op via info@bartelsinstituut.nl. We starten één keer per jaar in september/oktober met een groep van circa 12 cursisten. Om toegelaten te worden vragen we je een C.V. te sturen met daarin opleidingen, werkervaring en ervaring met paarden (als amateur en/of professional). Daarnaast ontvangen we graag een motivatiebrief waarin je beschrijft waarom je de opleiding graag wil volgen, wat je doelstellingen zijn gedurende de opleiding en hoe je de opleiding na diplomering wil gaan gebruiken. Op deze manier kunnen wij een inschatting maken of de opleiding past bij je verwachtingen, of je aan het gewenste niveau kunt voldoen en of je gemotiveerd genoeg bent om een jaar lang een grote hoeveelheid kennis en vaardigheden tot je te nemen. Het voordeel van deze voorselectie is dat we van start gaan met een zeer gemotiveerde groep, die naar verwachting het niveau aankan en die de opgedane kennis en vaardigheden vervolgens op een  serieuze manier wil inzetten.

 

 

Docent: Gisella Bartels, dierenfysiotherapeut, FES chiropractor, Bewegingswetenschapper (i.o.) en Lichte Tour dressuur amazone. Meer info: Over mij.

Gisella wordt gedrurende de opleiding geassisteerd door meerdere door haar opgeleide sportmasseurs.Dit zorgt voor veel aandacht en feedback bij de praktijktrainingen. Tevens wrodt zo nu en dan een collega-dierenfysiotherapeut ingezet. Voor een aantal onderwerpen worden gediplomeerde specialisten ingezet.

Locatie: Stal Belvedere te Hoeven

Prijs: 2800,- euro (BTW vrij) voor:- 15 cursusdagen  en een extra (16e) dag waarop een paar uur individuele begeleiding plaatsvindt, een stage van minimaal 3 consulten, een cursusmap en een luxe lunch op alle cursusdagen. Prijswijzigingen voorbehouden! Vraag om de actuele prijs voor inschrijving.


LET OP: deze opleiding leidt u op tot sportmasseur voor paarden. Sportmasseur voor paarden is geen door de overheid erkend beroep. Gedegen kennis en goede vaardigheden zijn echter noodzakelijk om massages goed en veilig uit te kunnen voeren. Een goede opleiding is onontbeerlijk voor hen die serieus met sportmassage voor paarden aan de slag willen. Als sportmasseur voor paarden leert u massages toe te passen op spieren van het paard en leert u hun functioneren te begrijpen. U wordt NIET opgeleid tot dierenfysiotherapeut, wat wel een erkend beroep is, maar waar een 4 jarige HBO opleiding en een 2-jarige post-HBO opleiding aan vooraf gaat. Het stellen van diagnoses behoort eveneens niet tot de taken van een sportmasseur. Docent Gisella Bartels is erkend dierenfysiotherapeut en gebruikt de domeinnaam paardenfysiotherapeut.nl om aan te geven dat zij zich heeft gespecialiseerd heeft in paarden. De titel paardenfysiotherapeut is helaas nog niet beschermd. Met massage van paarden kunt u heel waardevol werk leveren, maar het is geen vervanging voor dierengeneeskundige of dierfysiotherapeutische zorg.

Neem voor vragen gerust contact op.